– Det var en del opplysninger som manglet i dispensasjonssøknaden. Vi klarer ikke å oppfylle en del forskriftskrav når det blant annet gjelder energi, dersom vi skulle beholde den opprinnelige formen. Derfor må vi gjøre det mer kompakt, sier havnedirektør Halvar Pettersen.

Tromsø Havn sender ny søknad hvor de redegjør for de kravene og begrunner de arkitektoniske endringene. Tromsø Havn skal ha administrasjonen sin i deler av bygg B når de flytter ut av Havnebygget i Kirkegata.

Pettersen er ikke uten videre enig at det nye bygget blir monotont.

– Fasaden kommer til å gjøre bygget mer spennende. Arkitekten jobber nå med hvordan de tre byggene blir seende ut, med valg av materialer og farger. Det er en gammel versjon av bygg B som vi må endre på for at det skal bli forskriftsmessig, sier havnedirektøren.

25. april blir det grunnsteinnedleggelse for den nye havneterminalen på Prostneset. Dermed kan de fysiske arbeidene med terminalen starte, etter 23 års planlegging.