SENTRUM: Stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) ber folk la være å bruke hotell og restauranter som er i streik, i sympati med streikerne.

Streikeboikott

– Personlig lar jeg være å bruke hotell og restauranter som streiker. Det handler om å sympatisere med en gruppe som ikke har fulgt med i lønnsøkningen i samfunnet. Jeg oppfordrer også andre til å tenke seg om, og la være å bruke bedrifter som er rammet, sier stortingsrepresentanten.

– Jeg blander meg selvfølgelig ikke inn i forhandlingen mellom partene, men viser min sympati med de streikende. For meg personlig er det å bruke et hotell i streik det samme som å ta stilling i konflikten, mot dem som streiker for bedre lønn, sier Henriksen.

God streikevilje

Henriksen er på besøk hos de streikene i Troms sammen med Fellesforbundet.

– Vi er ute for å oppmuntre de streikene som står i ilden. Vi får tilbakemelding om at streikeviljen er god, og at humøret er godt. I vanlige streiker taper de streikende penger på å leve på streikebidrag istedenfor lønn. Streikebidraget er nå økt til 4.000 kroner i uka, og det er nesten like mye lønn som mange av de ansatte i bransjen har, noe som øker streikeviljen ytterligere. De ansatte i hotellbransjen har bare 77 prosent av gjennomsnittlig industrilønn, sier Finn-Gunnar Domben, Fellesforbundets distriktssekretær i Troms og Finnmark.

– Dropp kafeen 17. mai

– Nå er 17. mai rett rundt hjørnet, og alle kafeene i byen fylles opp. Hva er din oppfordring til folk da?

– Vår oppfordring er å droppe kafeene som streiker og heller dra på arrangement i regi av korps og de ulike skolene i byen. Men det er en vurdering folk selvfølgelig gjør selv, sier Domben.

Mange organiserte

Henriksen roser også de ansatte i bransjen som organiserer seg.

– På Radisson er nesten 75 prosent av de ansatte organisert i Fellesforbundet. Finn-Gunnar fortalte meg nettopp at de har opplevd en medlemsvekst på 800 medlemmer på landsbasis.

- Det er en økning på 10 prosent, påpeker Domben.