ARON og Bufetat har nylig inngått et samarbeid som skal vare mellom 2015 og 2017.

I en pressemelding skriver de at de sammen skal "hedre fosterfamilier, øke kunnskap rundt behovet i regionen, rekruttere flere fosterhjem og rette fokus mot viktigheten av å kunne gi fosterbarn positive interesser og opplevelser".

Samarbeidet skal være en del i Bufetats arbeid med å finne 270 nye fosterhjem i region nord. I dag står det i overkant av 60 barn og unge på ventiing til fosterhjemsplass.