Vil bruke Arctic Race for å skaffe fosterhjem

SAMARBEIDER: Daglig leder i ARON, Knut-Eirik Dybdal, og regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm (til høyre).