Oslofolk har brukt naturen tre ganger mer enn vanlig i koronakrisen

foto