Aktualisert tidlig barokk

foto
So Sweet is She med Berit Norbakken og Solmund Nystabakk. Foto: Marius Fiskum Foto: Marius Fiskum