Skandfer (V) vil ha kollektivtrafikken ut på havet: – Sundet er flatt og ferdig brøyta

foto