Næringsministeren var tydelig imponert da hun besøkte den såkalte næringsklyngen Biotech North i Breivika torsdag.

I løpet av besøket fikk hun presentert tre tromsøbaserte bedrifter som samtlige kunne vise til stor kompetanse, omfattende forskningsvirksomhet og sterke markedsposisjoner.

Kjent med Tromsø

– Jeg kjente til miljøet i Tromsø, og det er et av miljøene som vi har hentet inspirasjon fra når regjeringen har arbeidet fram sin havstrategi-melding som ble lagt fram i forrige uke, sier Mæland til iTromsø.

De tre bedriftene som fikk vise seg fram for næringsministeren var alle sammen positive til at regjeringen har lansert en mer aktiv politikk overfor den marine bioteknologi-sektoren.

foto
PRESENTASJON: Elin Kolsvik fortalte om Biotech North.

Kritisk til byråkratisk tidsbruk

Samtidig så var man dog kritisk til det som ble beskrevet som sendrektighet i departementet.

– Vi har søkt om å få lisens – eller kvotetildeling – for å fiske raudåte, men det har tatt svært lang tid å få saken behandlet i departementet. Vi har per i dag ikke lisens til å fiske råstoffet vi trenger, sier Gunnar Rørstad i selskapet Calanus.

Vil investere for 100 mill. kr

Han mener at tidsbruken i deparmentet gjør at nødvendig tempo går tapt – og oppfordrer næringsministeren til å få fortgang i saksbehandlingen.

– Vi står klare til å investere hundrevis av millioner kroner i et fabrikkbygg for å få i gang produksjon, men vi tør ikke å sette i gang før vi får de rette rammebetingelsene, sier han.

foto
PARTIVENNER: Tidligere Høyre-statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen var med og hilste næringsminister Monica Mæland velkommen til Tromsø.

Skal ta tak i saken

Han ber Monica Mæland om å skape fortgang.

– For å sammenligne: En skipper må stikke hodet ned i maskinrommet for å se hvorfor motoren har stanset, sier han.

Monica Mæland lovet å ta tak i saken sporenstreks.

– Det er helt klart en utfordring som er sendt til forvaltningen og som jeg skal ta tak i, sier hun.

Presenterte klynge

Elin Kolsvik er leder for Biotech North-klyngen, og presenterte sammenslutningen.

– Vi er nå i ferd med å forberede en søknad om å få statlig finansiering av vår virksomhet, for i dag har vi kun lokale finansiører. Det gjør at vi har vanskelig å drive langsiktig slik vi ønsker, sier Kolsvik.