Det er noen tilsynelatende åpenbare måter å sikre seg på før man inngår et leieforhold.

– Det er veldig viktig at man leser kontrakten nøye før man signerer og om man er usikker på noe sjekker med profesjonelle før man inngår et leieforhold. Det er også veldig viktig at depositum aldri settes inn på utleiers private konto. Det skal settes inn på en konto som både utleier eller leietaker har tilgang på, sier Ragnhild Løseth, advokat i Leieboerforeningen.

– Det er veldig viktig at begge parter skjønner kontrakten og begge er innforstått med ansvaret de har for boligen og det som hører med. En annen ting man må være obs på er tidsbestemte kontrakter. Hovedregelen er at en slik kontrakt skal være på minst tre år, men i noen unntakstilfeller kan det være et år, men da bør man sjekke om det er lovlig først. Om du skriver under en treårskontrakt er du selv ansvarlig for å betale leien hele perioden selv om du skulle ønske å flytte ut før endt kontrakttid, men det kan ofte løses med fremleie, da med samtykke fra utleier, sier saksbehandler og jusstudent Arthana Asokumar ved Jusshjelpa i Nord-Norge.

Sjekk boligen nøye

Et problem som går igjen er mangler på boligen og krangling om depositumsutbetaling. Forbrukerrådets Martin Skaug Halsos anbefaler å sjekke boligen nøye før du signerer kontrakt.

– Før var det vanlig å gjøre det skriftlig, men i dag kan du dokumentere forhold enkelt med kameraet på telefonen din. Det kan være greit å ha førbilder i fall det blir problemer i ettertid. Det er heller ikke dumt lage en skriftlig liste over eventuelt problematiske forhold og får utleier til å signere den før man signerer leiekontrakten.

– Det er også lurt å sjekke om det er mugg, fuktskader, at vannet renner som normalt, og sikre deg for at huseier kan påstå at du har misligholdt leiligheten, sier Asokumar.

Mange lure kilder

Leieboerforeningen har veldig mye nyttig faktastoff tilgjengelig på sin hjemmeside, og en del er utelukkende forbeholdt medlemmer. Forbrukerrådet har på sin bolig side blant annet en komplett sjekkliste før man leier, maler til leiekontrakter og skjema ved overtakelse og tilbakelevering av bolig. Husleietvistutvalget har også lansert en webkatalog med overskriften «Husleieloven helt enkelt». Den gir raske og enkle svar på hva husleieloven sier om mange vanlige problemer:

– En annen ting som kan være lurt å ha i bakhodet er det påkrevde vedlikeholdet som er ditt ansvar og må gjøres underveis. Det er også viktig at du gjør deg kjent med boligen og hvor ting som stoppekranen og sikringsboksen er i fall det skulle skje noe uventet, sier Løseth.