Næringslivet vil ha ny vei fra E8 til Skattøra

FLASKEHALS: Veien nordover mot Skattøra er ifølge NHO en flaskehals for transport av gods. Derfor vil man ha ny transportløsning for avkjørsel nordover fra tunnellinnslaget i Breivika. Foto: Google Maps