Luftkvalitet.info er et nettsted som overvåker og varsler om luftkvaliteten i norske storbyer. Nettstedet er utviklet og driftes av Norsk institutt for luftforskning (NILU) på vegne av Miljødirektoratet, Statens vegvesen og NILU.

Høyt forurensingsnivå

De kategoriserer forurensningsnivået i byene i «svært høy», «høy», «moderat», «lite» og «ingen data». Ut fra målingene er Tromsø en av tre byer i Norge som for øyeblikket er i kategorien «høy».

– Dette er noe som skjer hvert år i overgangen mellom vår til sommer, og høst til vinter, sier Mona Yri, rådgiver for Miljørettet helsevern i Tromsø kommune.

Les også: Kommunen får kritikk for håndtering av luftkvaliteten

Piggdekk

Det at luftkvaliteten er «høy» gir ifølge nettsiden betydelig helserisiko.

– «Helseeffekter kan forekomme hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjerte-kar-sykdommer. Barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene», skriver de.

Les også: Kommunen krever at politiet må dele ut piggdekk-bøter

– Hvorfor har Tromsø så høy luftforurensning sammenlignet med andre byer nå?

– Det handler om piggdekkbruken. Det er en høyere andel som bruker piggdekk her, sammenlignet med andre byer lenger sør. I tillegg er det bar mark, sier hun.

Les også: Har du en slik? Det kan bidra til mer svevestøv

Rushtrafikk

Til tross for at luftforurensningen er høy i Tromsø nå, så understreker Yri at det ikke betyr at det overskrider hver time i døgnet. Det er spesielt under rushtrafikken at forurensningen går opp.

– De som har luftveisplager bør gå inn å se på nettsiden. Da kan de unngå de mest trafikkerte veiene, sier hun.

foto