Kultursjefen bekymra for at kutt vil ramme driften: – Får konsekvenser for hele Kultur-Tromsø

foto