UiT-gruppe får millionstøtte for å tolke bilder

foto