USA erklærer at Hongkong ikke lenger har selvstyre

foto