Tar grep for å sikre dyrevelferden i havet: - Forferdelige tragedier under vann

Tidligere fisker og førsteamanuensis Roger B. Larsen ved Norges fiskerihøgskole er i forskningsfronten på utvikling av nye fiskeredskaper som brytes ned og kan spises av mikroorganismer i havet. Foto: John Terje Eilertsen