– KunstcentralenNord skal være et rådgivende organ og et serviceorgan for samarbeidspartnere, et ”Nav” som arbeider fram konkrete prosjekt som skal bidra til å skape varig vekst for bruk av kunst og kultur i samfunnsutviklinga. Ved å tilby kompetanse til næringslivet og offentlig virksomhet, er målet å bidra til at disse får styrka sin positive identitet som samfunnsaktører som ønsker å skape økt livskvalitet for regionens innbyggere, sier Kristin Josefine Solstad.

Solstad er utdanna kunstsosiolog, og har også brei erfaring fra kunstformidling og fra egen virksomhet som kunstner.

Les debattinnlegget: "Styrk kultur for de eldre".

Veiviser

Med selskapet hun etablerer ønsker Solstad å være en veiviser som skal gjøre det enklere for alle parter å samarbeide om prosjekt hvor kunstfeltet er en av partene.

– Kunst og kulturlivet i Tromsø er fragmentert og kan oppleves som vanskelig å orientere seg mot. Erfaringer tyder på at det oppleves som komplisert å finne fram til gode og relevante samarbeidspartnere. Det gjelder for både kunstfeltet på den ene side og næringsfeltet og offentlig virksomhet på den andre, sier Kristin Josefine Solstad.

Les mer: Visne tromsøpalmer blir til kunst på The Edge.

Sikre kompetanse

Hennes utgangspunkt er at kunst- og kulturfeltet har en kreativ kompetanse som næringslivet etterspør, men feltet ikke nødvendigvis har en relevant kompetanse for kvalitetssikret gjennomføring av prosjekter. Næringslivet og offentlige virksomheter har ikke den kunst- og kulturkompetansen som er nødvendig for å være en god og profesjonell bestiller av kunst og kultur.

– Jeg mener at det er behov for konkrete modeller som kan gjennomføre konkrete tiltak for å gjøre bruk av kunst og kultur i samfunnsutviklinga, sier Solstad.

Les mer: Klinket til med folkedans på rådhuset.

Skal kartlegge

I nær framtid vil hun nå gjøre en markedsundersøkelse mot både kunstfeltet og næringsliv/offentlig virksomhet for å avdekke behov.

– I tillegg ønsker jeg gjennom undersøkelsen å avdekke hvordan næringslivet kan gjøre bruk av estetisk kompetanse i sitt arbeid med identitetsskaping og omdømmebygging av egen bedrift. Et tema for undersøkelsen vil også bli hvordan kunstsektoren, næringsliv og offentlig virksomhet kan samarbeide for samfunnsutviklinga og hvordan man kan jobbe strategisk for å skape varig vekst for alle parter, sier Kristin Josefine Solstad.

Hun har fått finansiering fra Innovasjon Norge til å gjennomføre denne markedsundersøkelsen som blir viktig med tanke på hvordan KunstcentralenNord skal rette inn arbeidet videre.

Les mer: Nettbillettene utsolgt i løpet av tre minutter.

Kartlegging

– I tillegg blir det viktig å få kartlagt det kunstneriske feltet, sier Solstad.

Hun ønsker at gjennom ei slik kartlegging, kan KunstcentralenNord fungere som en arena hvor aktører kan hente oppdragsgivere fra.

– Jeg har også søkt Kulturnæringsstiftelsen til Sparebank 1 Nord-Norge om midler til videre etablering, gjennomføring av et pilotprosjekt of framdriftsplan. Jeg forventer at jeg vil bruke 2–3 år før konseptet er selvfinansierende, sier Kristin Josefine Solstad som har satt 3. november som oppstart for sitt nyskapende konsept.