Færre mottar arbeidsavklaringspenger i Troms og Finnmark

foto