Åpner for å strømme alle politiske møter, men vil ikke filme partimøtene

foto