Derfor henlegger Spesialenheten saken mot politimesteren

foto