Flyvestansen for ambulansehelikoptre påvirker ikke beredskapen i Tromsø

foto