Guldvog: Sykefraværet i helsevesenet kan gå utover samfunnssikkerheten

foto