Tsjekkiske Petr kjøpte en skraphaug av en båt – det viste seg å være en 115 år gammel selfangstskøyte fra Tromsø