Etter åtte år i kommunestyret melder Mari-Ann seg ut av partiet i protest

foto