Grepet slo ned som en bombe i Tromsø – i Bodø er det vanlig praksis