Kraftig vekst i vedsalget

Mer­ker en stor øk­ning: Bu­tikk­med­ar­bei­der Bir­ger Hansen (til venst­re) og pro­duk­sjons­le­der Dag Mor­ten Olsen ved Troms­pro­dukt sin mil­jø­av­de­ling på Tomasjord sier langt fle­re enn nor­malt kjø­per ved hos dem i år. Foto: Gau­te Bergs­li