Av de fire milliardene er tre milliarder statlige penger, mens bompengene utgjør en milliard kroner. Store deler av midlene skal brukes til videreføring av prosjekter som allerede er påbegynt. Dette gjelder blant annet Hålogalandsbrua og E6-strekninger i alle tre fylkene.

– Gledelig

– Det er gledelig at vi har fått inn disse nye prosjektene, i tillegg til at vi er sikret fremdrift på alle de store veianleggene som er i gang i hele Nord-Norge. Beløpet som er satt av til vedlikehold er også rekordhøyt, slik at det skal bli mulig å ta igjen noe av forfallet på riksveiene, sier regionveisjef Torbjørn Naimak i en pressemelding.

E6

Tunnel gjennom Nordnesfjellet og tunnel og vei gjennom Sørkjosen er allerede i gang. Nordnesfjellet får 318 millioner kroner neste år. Sørkjosen får 50 millioner kroner. Prosjektene vil korte ned E6 gjennom Troms med totalt 10 kilometer når det står ferdig i 2017, skriver Statens vegvesen i pressemeldingen.

Høy kontrollaktivitet vil det fortsatt være. Dette er spesielt rettet mot tunge kjøretøy og vinterutrustning. 32 personer jobber med kontrollaktivitet i Nord-Norge. Det er i Finnmark bemanningen særlig blir styrket. Døgnhvileplassen på Buktamoen i Troms skal tas i bruk denne høsten, opplyser de i pressemeldingen.