Kommunen, næringslivet og politiet presenterer innskjerpingen i utelivet

foto