EiendomsMegler 1 overtar salgsansvaret for Vervet

foto