Næringsforeningen med støtte til Arctic Center: - Tromsø kommune er ikke næringsvennlig