Kommunen vil kjøpe tilbake Ikea-tomta for 58 mill. kroner

51 MÅL: Tomta like nord for Langnes handelspark ble i sin tid solgt til Ikea for 1.000 kroner kvadratmeteren. Nå vil kommunen kjøpe den tilbake til samme pris. Foto: Foto: StormCam AS Foto: 063024000148