Røykutvikling i butikk på Langnes

Tromsø brann og redning har tatt posisjon på baksiden av Eurospar og Sparkjøp. Foto: Daniel Lilleeng