Anne Berit ønsker seg et spa-senter. Torsdag var det åpent møte om svømmehallens fremtid

foto