Ledigheten øker i Troms, men Nav-sjefen peker på ett problem som er større

foto