Overfylte skoler på Kvaløya

UTREDES: — Skolestrukturen på Kvaløya er overbelastet, og flere skoler har flere elever enn de har kapasitet til, forteller byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn. 90 ungdomsskoleelever må bruke lokaler på Storelva barneskole fordi Kvaløysletta ungdomsskole har for mange elever og for liten plass. Foto: Ronald Johansen Foto: Ronald Johansen