Tallene viser at flere av skolene har elevtall langt over kapasitetsgrensen. Blant disse er barneskolene i Kaldfjord og Ersfjordbotn. På Ersfjordbotn er det 84 elever på barneskoletrinnet, mens det bare er kapasitet til 70 elever. Også i Kaldfjord er kapasitetsgrensen nådd med 226 elever mot kapasitetsgrensen på 225. Utdanningsavdelingen i kommunen har også sett på fremtidsutsiktene og den antatte befolkningsutviklingen. Oversikten viser at antallet elever bare vil øke i årene som kommer, og det er blant annet forventet 230 elever i Kaldfjord i 2016, og 88 elever i Ersfjordbotn samme år.

Les også: Denne skolen kan bli lagt ned

Utfordrende

Byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn, legger ikke skjul på at utfordringene rundt skolestrukturen er mange og store.

- Det har over flere år kommet tilbakemeldinger til kommunen om hvordan tingenes tilstand på skolene har vært. Både i Ersfjordbotn, i Kaldfjord og på ungdomsskolen har man sett denne utviklingen lenge, sier byråden.

Hun er fornøyd med at byrådsavdelingen for utdanning hos kommunen nå har tatt grep.

- Jeg kan ikke snakke for dem som tidligere har styrt kommunen, men det er ingen tvil om at vi nå må ta igjen et alvorlig etterslep, sier Fyhn, og legger til:

- Jeg synes ikke at dette byrådet har brukt urimelig lang tid på denne utredningen.

Les også: Slik blir Sommerlyst skole

Ungdomsskoler

De verste elevoverskridelsene ligger på Kvaløysletta ungdomsskole, hvor det i dag er registrert 368 elever, mot kapasitetsgrensen på 360. Da er allerede 90 ungdomsskoleelever plassert ved Storelva barneskole på grunn av plassproblemer. I skoleåret 2010-2021 er tallet forventet å øke til 432 elever. Utdanningsavdelingen har, som iTromsø omtalte i dagens avis, sett på alternative endringer i skolestrukturen på Kvaløya.

- Forslagene vi har sendt ut på høring er et resultat av grundig gjennomgang av skolestrukturen. For at vi skal unngå at disse planene sendes på en evig byråkratisk runddans har vi gått nøye til verks i utredningen for å kunne presentere sikre tall og en god bakgrunn for hvorfor vi nå gjennomgår dette, sier Fyhn, som understreker at hun ser fram til å få tilbakemeldinger på høringsbrevet og gleder seg til å kunne spille på lag med lokalmiljøet.

Les også: Ny flerbrukshall til Kvaløya