– Vi har fått beskjed om at vi ikke kan bruke tomta fordi Avinor ikke tillater det. Vi forstår ingen ting, sier Larsen.

Byggesystemer har 40 ansatte og omsetter for rundt 70 millioner kroner i året. Bedriften lever av å leie ut byggeutstyr til både privat og offentlig virksomhet. Hovedkontoret med lager ligger i krysset Alkeveien/Ringveien.

Bestemmer alt

De har blant annet rundt 250 containere som de leier ut, en del av disse mellomlagres på ei tomt de kjøpte for flere år siden på oversiden av Ringveien, vis av vis flystripa.

– Vi trenger tomta for å lagre containere midlertidig, før de leies ut igjen. Det går containere ut og inn hver dag.

Sist vinter var Lars Iver Larsen i møte med Avinor i forbindelse med ønske om å bygge et lagerbygg her.

– Avinor sier det er uaktuelt for oss å bygge. De viste til et gammelt skriv hvor det står at alt er i veien for flyplassen. Heller ikke Ringveien skulle vært her. Nå vil de ikke tillate at vi bruker tomta til lager en gang. Det virker som de bestemmer alt, jeg trodde det var kommunen som bestemte.

Les Avinors kommentar til saken her.

I veien for flyplassen

Larsen har også vært i møte med kommunen om saken. I et brev han sendte til kommunen lille julaften skriver han at de inntil videre har akseptert at de ikke får byggetillatelse, men at de kan bruke tomten som mellomlager. Han viser også til at Avinor har kommet med påstander om at Tromsø by aldri skulle ligget på Tromsøya fordi byen ligger i veien for flyplassen.

– Vi er blitt bedt av kommunen om å søke om tillatelse til å bruke eiendommen som lagerplass. Jeg er ikke i tvil om at vi ligger utenfor sikkerhetssonen på 150 meter. Nå har Avinor klart å hindre oss i å bygge lagerbygg, og nå vil de hindre oss i å bruke tomta. De vil at vi skal avvikle og ikke drive noe her, mener han.

Kjøpe tomta

Byggesystemer håper kommunen viser forståelse for at de trenger tomta og at stiller krav til Avinor, dersom de står på sitt.

– Dersom Avinor får medhold i at vi ikke kan bruke tomta vår, ber vi at de blir pålagt å kjøpe den av oss, slik at vi kan kjøpe oss tomt et annen sted.

foto
FOR NÆR: Avinor mener Byggesystemers lager ved Ringveien ligger for nær flystripa. Foto: Ronald Johansen Foto: Ronald Johansen