Helse- og omsorgskomiteen:

1. Tone Anna Marie Myklevoll, Ap

2. Anna Amdahl Fyhn, H (leder)

3. Mads Gilbert, R

4. Terje Håkstad, SV (nestleder)

5. Kristoffer Kanestrøm, Frp

6. Mari-Ann Benonisen, Ap

7. Bjørn Egil Johansen, R

8. Sebastian Hansen Henriksen, H

9. Helga Marie Bjerke, KrF

Finans- og næringskomiteen:

1. Jarle Heitmann, Ap (leder)

2. Erlend Svardal Bøe, H

3. Anne Linn Lernes Høiseth, R (nestleder)

4. Pål Julius Skogholt, Sv

5. Jan Blomseth, Frp

6. Elisabeth Steen, Ap

7. Terje Ingemar Traavik, MDG

8. Vanja Terienteff, H

9. Jonas Stein, V

10. Olga Goldfain, Ap

11. Maria Nilsen Aksberg, R

Utdanning- kultur og idrettskomiteen:

1. Marta Hofsøy, Ap (leder)

2. Kristian Støback Wilhelmsen, H

3. Elin Jørgensen, R (nestleder)

4. Benjamin Arvola Notkevich, SV

5. Anni Beate Skogman, Frp

6. Kristine Merethe Larsen, Ap

7. Tonje Randisdatter Tunstad, Ap

8. Tormod Ingebrigtsen, H

9. Morten Skandfer, V

10. Odd Arne Thunberg, Ap

11. Ingrid Skjelmo, H

Byutviklingskomiteen:

1. Ingrid Marie Kielland, Sv (leder)

2. Øyvind Hilmarsen, H (nestleder)

3. Sidsel Haldorsen, Ap

4. Bendik Hugstmyr Woie, R

5. Britt Hege Alvarstein, Frp

6. Roar Winther, Ap

7. Barbara Karin Vögele, MDG

8. Gunnar Pedersen, H

9. Sandra Konstance Nygård Borch, Sp

10. Astrid Sylte, Ap

11. Tor Egil Sandnes, Frp

Formannskapet:

1. Kristin Røymo, Ap

2. Erlend Svardal Bøe, H

3. Jarle Aarbakke, Ap

4. Jens-Ingvald Olsen, R

5. Anni Beate Skogman, Frp

6. Ingrid Marie Kielland, SV

7. Jarle Heitmann, Ap

8. Anna Amdal Fyhn, H

9. Jonas Stein, V

Klagenemnd:

1. Tone Marie Myklevoll, Ap (leder)

2. Ole M. Johansen, Frp (nestleder)

3. Tor Inge Hoaas, Ap

4. Pål Julius Skogholt, SV

5. Ingrid Skjelmo, H

Kontrollutvalg:

1. Kåre Sørensen, Ap (nestleder)

2. Rolleiv Olav Lind, H (leder)

3. Gudrun Hansen, MDG

4. Jon Arne Jørstad, R

5. Kari Workinn, Frp

Forretningsutvalg:

1. Jarle Aarbakke, Ap

2. Jarle Heitmann, Ap

3. Elin Jørgensen, R

4. Ingrid Marie Kielland, SV

5. Erlend Svardal Bøe, H

6. Anni Skogman, Frp

7. Jonas Stein, V

KOMREV NORD – Valg til Representantskapet:

1. medlem: Benjamin Arvola Notkevitch, SV

2. medlem: Frid Fossbakk, H

Valg av representanter til kommunenes sentralforbund (KS) – Lokale avdeling fylkeskretsen:

1. Kristin Røymo, Ap

2. Jarle Aarbakke, Ap

3. Pål Julius Skogholt, SV

4. Anni Skogman, Frp

5. Helga Marie Bjerke, KrF

K-sekretariatet IKS – valg til representantskapet:

medlem: Ordfører

varamedlem: Varaordfører

Valg til regionrådet for Karlsøy, Tromsø og Balsfjord:

1. Ordføre

2. Byrådsleder (fram til 1.7.16)/ Varaordfører (fra 1.7.16 –)

3. Rolleiv Lind, H