Hva som blir skjebnen til Alfheim svømmehall når Tromsøbadet åpner neste år, blir for alvor satt på dagsorden de neste to ukene. 7. mars inviterer Tromsø Høyre til folkemøte og idédugnad om svømmehallen, mens 15. mars er «Bevar Alfheim svømmehall» tema når Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd har årsmøte.

I forrige uke sendte bydelsrådet søknad til fylkeskonservatoren i Troms om fredning av den over 50 år gamle svømmehallen.

– Vi mener det er viktig at den blir tatt vare på som svømmehall, og at den fredes som det. For oss er det viktig at den fortsetter som svømmehall, slik den er tiltenkt. Vi vil verne svømmehallen til bruk, ikke forfall, sier Kristine Lind-Olsen, leder i Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd.

Les også: Mener kommunen heller må pusse opp svømmehallen enn å kjøpe praktbygget i Muségata

Opp til Riksantikvaren

Fylkeskonservatoren er glad for bydelsrådets fredningssøknad, men om svømmehallen er så spesiell at den når opp nasjonalt, gjenstår å se.

– Jeg synes det er veldig positivt at det kommer lokalt initiativ. Det er vi som klargjør fredningssaken for Riksantikvaren, men det er Riksantikvaren som avgjør om Alfheim svømmehall blir en del av en nasjonal fredningsstrategi. Hva som skal fredes med tanke hva vi mangler av bygg og anlegg nasjonalt, er opp til Riksantikvaren. Jeg vet ikke om vi vil nå opp, men jeg er enig i forslaget om fredning, sier Anne-Karine Sandmo.

Les også: Mener svømmetilbudet i byen er en vits

Hun har bedt bydelsrådet komme med mer informasjon i forbindelse med ønsket om fredning. Om Alfheim konkurrerer med andre svømmeanlegg i landet om fredningsstatus, vet ikke Sandmo.

– Jeg vet ikke hvor mange andre svømmeanlegg som er fredet, men vi vil kontakte Riksantikvaren. Jeg synes det er et godt forslag og ønsker å gå videre med saken. Vi skal argumentere så godt vi kan for fredning, men til slutt er det Riksantikvaren som avgjør hva som skal fredes, sier hun.

Ytterst prekær

Selv om Tromsø kommune har brukt mange millioner kroner på bassengteknisk og innvendig rehabilitering, er forfallet utvendig omfattende. Det legger heller ikke bydelsrådet skjul på.

– Tilstanden til Alfheim svømmehall er ytterst prekær. Det er absolutt påkrevet å investere store beløp for å redde bygningen fra ytterligere forfall, skriver de i fredningssøknaden til fylkeskonservatoren.

Bydelsrådslederen mener det er muligheter for et samliv mellom Tromsøbadet og Alfheim svømmehall.

– I vår bydel er Alfheim Svømmehall et viktig tilskudd til det gode bomiljø og for Tromsø by et ikon. Hvordan Alfheim svømmehall skal organiseres og driftes videre bør diskuteres i fellesskap mellom kommunen, næringslivet, idretten og brukerne, sier Lind-Olsen.

Les også: - Et bad kan kun brukes som et bad

Ønsker seg investorer

Fylkeskonservatoren håper det finnes investorer som vil bidra til at Alfheim bevares som svømmehall. Kommunen har tidligere beregnet vedlikeholdsbehovet til mellom 80 og 100 millioner kroner.

– Selv om det er gjort mye innvendig er det et stort vedlikeholdsetterslep utvendig. Jeg skjønner at det vil være et stort løft for kommunen, som har mange andre oppgaver. Jeg skulle ønske det var investorer som så hvor viktig Alfheim svømmehall er som kulturminne, med alle sine arkitektoniske verdier, sier Anne-Karine Sandmo.