Grugledet seg til å holde barnas tale

TALERE: Lilly Holst og Håvard Solberg (begge 13 år) på balkongen på Kongsbakken. Foto: David Jensen