Nå oppretter aksjonistene, Randi Karlstrøm og Arne Pedersen, en folkeaksjon mot sammenslåing av Troms og Finnmark under navnet «For Finnmark». Gruppen er en forlengelse av Facebook-gruppen «Vi som vil ha Finnmark fylke som egen region», som ifølge Karlstrøm har 2500 medlemmer. Nå skal de bli en formell organisasjon med lokallag.

– Vi jobber for at fylkestinget skal be om reversering. Det er viktig å slåss for Finnmarks interesser, sier Karlstrøm, som har fortid som stortingsrepresentant for KrF.

– Vi har rett

Selv om Stortinget avviste et forslag om reversering i desember, lar ikke folkeaksjonen seg stoppe.

– Argumentene er like gode nå som før. Hele landet kan ikke bestå av duknakkede folk som bøyer seg. Vi har ingen nytte eller glede over sammenslåinga med Troms. Willy Ørnebakk (fylkesrådsleder i Troms journ.anm.) har foreløpig kun demonstrert at vi har rett, sier hun og viser til forhandlingene mellom fylkene som ble brutt før jul.

foto
ENGASJEMENT: Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) berømmer det folkelige engasjementet, men har ikke tro på flere omkamper.

Celeber deltakerliste

De skal 11. januar holde et åpent folkemøte i Vadsø om regionreformen. På møtet skal Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum holde innledning, sammen med både Sagat-redaktør Geir Wulff og fylkesordfører Ragnhild Vassvik. Sistnevnte berømmer initiativet.

– Det er godt med folkelig engasjement, og det er på høy tid selv om det kanskje er litt for sent.

Vassvik tror ikke det er håp for å reversere prosessen, men håper å få gjennomslag for sine kampsaker i forhandlingene med Troms fylkeskommune.

– Grunnen til at jeg har sagt ja til å komme på møtet, er for å bruke anledningen til å snakke om viktigheten av forhandlingene og hvorfor det har vært så vanskelig. Nå blir det antakeligvis lengre for folk i Finnmark til den regionale makta, i og med at det kan se ut til at Tromsø får store deler av det politiske og administrative ansvaret, etter et sterkt ønske fra Tromsø, sier Vassvik.

Omkamper

Selv om Vassvik roser initiativet, deler hun ikke deres plan om å reversere vedtaket om sammenslåing.

– Hvor lenge skal man holde på med omkamper? Jeg ser at aksjonen vil jobbe for at fylkestinget skal søke om oppheving, men det er ikke noen politikk jeg vil føre.

Det er heller ikke sikkert at Vassvik vil kunne delta på møtet.

– De har lagt det til en dato jeg er i Tromsø på et annet oppdrag, så det er ikke klargjort om jeg rekker å delta.

Karlstrøm forteller at de på ønske også vil vise fylkesordføreren at hun har støtte når hun kort tid etterpå skal tilbake i forhandlingene med Troms.

– Vi vil gi henne ryggdekning for å slåss for Finnmark sine interesser.

– Gjenopptar forhandlingene

Fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk vil ikke si noe om møtet som forsøker å torpedere prosjektet han jobber med å få i havn, men skriver følgende i en melding til iTromsø:

– Jeg har ingen kommentar til at møtet avholdes. Finnmark valgte selv å bryte forhandlingene med oss i november. Jeg forholder meg til at deres fylkesting i desember ba deres fylkesordfører om å gjenoppta forhandlingene med Troms, og det er der saken står for øyeblikket.