Byggeområdet mellom lysløypa og campus i Breivika er byens største byggeplass. Her får du oversikt over bygningene som reiser seg i området og her kan du lese hele reportasjen om byggeaktiviteten.

Se oversikt:

foto
MH2

MH2

Nybygget skal stå ferdig februar 2018, mens gamle MH ombygges samme år. Skal gi plass til 924 studenter og 173 ansatte på medisin og helsefag. Illustrasjon: Ratio Arkitekter

foto
A-FLØYA

A-fløya

Tas i bruk januar 2018. Vil romme blant annet laboratoriemedisin, operasjonsvirksomhet og anestesi, fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk tilbud, poliklinikker og blodprøvetaking. Illustrasjon: Per Knudsen Arkitektkontor AS

foto
PET-SENTER

PET-senter

Tas i bruk februar 2018. Målet er å utvikle senteret til ledende i verden innenfor forskning og bruk av avanserte legemidler for å avdekke kreft- og hjertesykdommer i en tidligst mulig fase. Illustrasjon: Brick Visual

foto
HELSEHUS:

Helsehus

Ferdigstillelse juli neste år, innflytting vil skje september/oktober 2017. Skal ta imot utskrivingsklare pasienter fra UNN. Illustrasjon: Lyngstad Arkitekter AS

foto
BIOLOGIBYGG

Biologibygg

Ferdigstillelse august 2017.Bygget med laboratorier, kontorer og studierom skal gi plass til 55 ansatte og studenter. Illustrasjon: Per Knudsen Arkitektkontor AS

foto
KRAFT II

Kraft II

Skal stå ferdig i september 2017. Vil inneholde ny flerbrukshall med tribunekapasitet, spesialiserte saler til yoga, kampsport og slyngetrening, større gruppetreningssaler og økt kapasitet for egentrening i styrke- og kondisjonsrom.

foto
PET-SENTER: Tas i bruk februar 2018. Målet er å utvikle senteret til ledende i verden innenfor forskning og bruk av avanserte legemidler for å avdekke kreft- og hjertesykdommer i en tidligst mulig fase. Illustrasjon: Brick Visual
foto
HELSEHUS: Ferdigstillelse juli neste år, innflytting vil skje september/oktober 2017. Skal ta imot utskrivingsklare pasienter fra UNN. Illustrasjon: Lyngstad Arkitekter AS Foto: stina.skjarven-FADM597,2BCBAF85D9,/JZT165J/CN7360415705IH/,JZT16
foto
BIOLOGIBYGG: Ferdigstillelse august 2017.Bygget med laboratorier, kontorer og studierom skal gi plass til 55 ansatte og studenter. Illustrasjon: Per Knudsen Arkitektkontor AS
foto
KRAFT II: Skal stå ferdig i september 2017. Vil inneholde ny flerbrukshall med tribunekapasitet, spesialiserte saler til yoga, kampsport og slyngetrening, større gruppetreningssaler og økt kapasitet for egentrening i styrke- og kondisjonsrom.