A-FLØYA: Tas i bruk januar 2018. Vil romme blant annet laboratoriemedisin, operasjonsvirksomhet og anestesi, fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk tilbud, poliklinikker og blodprøvetaking. Illustrasjon: Per Knudsen Arkitektkontor AS

Dette er nybyggene