Butikk utlover dusør etter at kunde hostet på ansatt