Leddbuss fikk problemer ved Tverrforbindelsen

foto