Denne gruppen er dårligst til å gjenkjenne falske nyheter

foto