Ved Oslo universitetssykehus er det behov for 20–25 nye sæddonorer hvert år for å kutte ned ventetiden, opplyser Peter Fedorcsak, leder for reproduksjonsmedisinsk avdeling ved OUS, til NRK.

– I fjor klarte vi å få inn 18. Hver donor kan bare gi til seks familier. Det gjør at sædbanken hele tida trenger nye givere, sier han.

Den andre offentlige sædbanken i Norge ligger ved St. Olavs hospital i Trondheim og startet opp i 2020. Da fikk de en stor mengde innskudd, mens nå er det bare noen få som melder seg.

– Vi har en del å gå på, men vi trenger fortsatt donorer, sier overlege Camilla Kleveland.