Leger alene på jobb ved de fleste legevakter

foto