Det kommer fram i en pressemelding:

Avtalepartane i  bompengeforliket i Tromsø har blitt samde om å legge fram følgjande forslag i dagens møte i byutviklingskomiteen for å sikre at handlingsplanen  blir liggande innafor ei ramme på 8 mrd og at bompengeandelen ikkje overstig 3,5 mrd:

1. Komiteen viser til paragraf 3.1 i reglementet og sender saka tilbake til administrasjonen.

2. Saka må svare på kommunestyrets vedtak i sak 23/17 i februar og vedtak i KPAen.

3. Handlingsprogrammet må lagast innafor ei ramme på 8 mrd brutto, der bompengedelen ikkje skal overstige 3,5 milliardar.

4. Komiteen ber om at saka kjem tilbake til politisk handsaming utan ugrunna opphald.

Brage Sollund, Ap

Erlend Svardal Bøe, H

Jens Ingvald Olsen, R

Pål Julius Skogholt, SV

Jonas Stein, V

Helga Marie Bjerke, Krf

Sandra Borch, Sp

Barbara Vögele

iTromsø kommer tilbake med mer!