Enten polarpionerene het Fridtjof Nansen eller Roald Amundsen, måtte de innom Tromsø for å realisere drømmene sine

Bakset seg gjennom Nordøstpassasjen: Helmer Hanssen (t.v), Roald Amundsen og polarkokken Adolf Lindstrøm.