Av:
  • Jørn K. Myreng

Elev smittet på Bjerkaker skole - klassetrinn i karantene