UNN-sykepleiere varsler om kritikkverdige arbeidsforhold: – Sykehuset må reagere før det er for sent

VARSLER: Tillitsvalgte ved intensivmedisinsk avdeling på UNN, Markus Pikkarainen og Vivian Børstad, har sendt en bekymringsmelding til sykehusledelsen. Ifølge brevet har underbemanning og ubekvemme arbeidstider ført til at flere sykepleiere nå vurderer å slutte i jobben. Foto: Privat