Stadig flere melder fra om mobbing. Mobbeombudene vil ha felles løft

foto