Mari Boine til Nordlysfestivalen

URFOLKSMUSIKER: Mari Boine vil spille på Nordlysfestivalen i februar neste år. Foto: Charlotte Vatne